Bell Schedules

Regular Bell Schedule Grades 7-8
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:37 AM 8:29 AM 52 min
Period 2 8:33 AM 9:22 AM 49 min
Period 3 9:26 AM 10:15 AM 49 min
7th Grade Lunch 10:19 AM 10:49 AM 30 min
7th Grade Connect 10:53 AM 11:27 AM 34 min
7th Grade Connect 11:31 AM 12:03 PM 32 min
8th Grade Connect 10:19 AM 10:53 AM 34 min
8th Grade Lunch 10:57 AM 11:27 AM 30 min
8th Grade Connect 11:31 AM 12:03 PM 32 min
Period 5 12:07 PM 12:52 PM 45 min
Period 6 12:56 PM 1:41 PM 45 min
Period 7 1:45 PM 2:30 PM 45 min
Regular Bell Schedule Grades 9-12
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:37 AM 8:25 AM 48 min
Period 2 8:29 AM 9:14 AM 45 min
Period 3 9:18 AM 10:03 AM 45 min
Period 4 10:07 AM 10:52 AM 45 min
Period 5 10:56 AM 11:41 AM 45 min
9-12 A Lunch 11:45 AM 12:15 PM 30 min
9-12 Connect (A) 12:19 PM 12:52 PM 33 min
9-12 Connect (B) 11:45 AM 12:18 PM 33 min
9-12 B Lunch 12:22 PM 12:52 PM 30 min
Period 6 12:56 PM 1:41 PM 45 min
Period 7 1:45 PM 2:30 PM 45 min
2 Hour Delay Bell Schedule Grades 7-8
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:37 AM 10:10 AM 33 min
Period 2 10:14 AM 10:44 AM 30 min
Period 3 10:48 AM 11:18 AM 30 min
7th Grade Lunch 11:22 AM 11:52 AM 30 min
7th Grade Connect 11:56 AM 12:22 PM 26 min
7th Grade Connect 12:26 PM 12:52 PM 26 min
8th Grade Connect 11:22 AM 11:52 AM 30 min
8th Grade Lunch 11:56 AM 12:26 PM 30 min
8th Grade Connect 12:30 PM 12:52 PM 22 min
Period 5 12:56 PM 1:26 PM 30 min
Period 6 1:30 PM 1:58 PM 28 min
Period 7 2:02 PM 2:30 PM 28 min
2 Hour Delay Bell Schedule Grades 9-12
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 9:37 AM 10:08 AM 31 min
Period 2 10:12 AM 10:40 AM 28 min
Period 3 10:44 AM 11:12 AM 28 min
Period 4 11:16 AM 11:44 AM 28 min
Period 5 11:48 AM 12:22 PM 34 min
9-12 A Lunch 12:26 PM 12:56 PM 30 min
9-12 Connect (A) 1:00 PM 1:26 PM 26 min
9-12 Connect (B) 12:26 PM 12:52 PM 26 min
9-12 B Lunch 12:56 PM 1:26 PM 30 min
Period 6 1:30 PM 1:58 PM 28 min
Period 7 2:02 PM 2:30 PM 28 min
2 Hour Early Dismissal Schedule Grades 7-8
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:42 AM 8:15 AM 33 min
Period 2 8:19 AM 8:47 AM 28 min
Period 3 8:51 AM 9:18 AM 27 min
JH Connect 9:22 AM 9:49 AM 27 min
JH Lunch/Connect 9:53 AM 10:58 AM 65 min
Period 5 11:02 AM 11:28 AM 26 min
Period 6 11:32 AM 12:01 PM 29 min
Period 7 12:05 PM 12:35 PM 30 min
2 Hour Early Dismissal Schedule Grades 9-12
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:42 AM 8:15 AM 33 min
Period 2 8:19 AM 8:47 AM 28 min
Period 3 8:51 AM 9:18 AM 27 min
Period 4 9:22 AM 9:49 AM 27 min
Period 5 9:53 AM 10:24 AM 31 min
Lunch/Connect 10:28 AM 11:28 AM 60 min
Period 6 11:32 AM 12:01 PM 29 min
Period 7 12:05 PM 12:35 PM 30 min
Pep Assembly Bell Schedule Grades 7-8
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:42 AM 8:34 AM 52 min
Period 2 8:38 AM 9:27 AM 49 min
Perod 3 9:31 AM 10:20 AM 49 min
JH Lunch 10:24 AM 12:08 PM 104 min
Period 5 12:12 PM 12:57 PM 45 min
Period 6 1:01 PM 1:33 PM 32 min
Period 7 1:37 PM 2:10 PM 33 min
Pep Assembly 2:15 PM 2:35 PM 20 min
Pep Assembly Bell Schedule Grades 9-12
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 7:42 AM 8:30 AM 48 min
Period 2 8:34 AM 9:19 AM 45 min
Period 3 9:23 AM 10:08 AM 45 min
Period 4 10:12 AM 10:57 AM 45 min
Period 5 11:01 AM 11:46 AM 45 min
HS Lunch/Connect 11:50 AM 12:57 PM 67 min
Period 6 1:01 PM 1:33 PM 32 min
Period 7 1:37 PM 2:10 PM 33 min
Pep Assembly 2:15 PM 2:35 PM 20 min